סיכום של העסקאות שביצענו בשבוע שעבר

אם סחרת איתנו בסיכון של $20 בעסקה הרווחת $86 דולר

אם סחרת איתנו בסיכון של $50 בעסקה הרווחת $215 דולר

אם סחרת איתנו בסיכון של $100 בעסקה הרווחת $430 דולר