הצצה קצרה (בזמן אמת) לאיך אתה יכול להרוויח איתנו בחדר המסחר.

בסרטון תשמע ותראה איך סוחרים בבורסה:

 את יועץ ההשקעות שלנו כורז על 2 עסקאות שמצאו צוות הסוחרים.
 את הסוחר מזין פקודות במערכת המסחר.
את הרווח או ההפסד.
סיכום והסבר מפורט לכניסה בעסקה.