הצצה קצרה (בזמן אמת) לאיך אתה יכול להרוויח איתנו בחדר המסחר.

בסרטון תשמע ותראה:

 את יועץ ההשקעות שלנו כורז על 2 עסקאות שמצאו צוות הסוחרים.
 את הסוחר מזין פקודות במערכת המסחר.
את הרווח או ההפסד.
סיכום והסבר מפורט לכניסה בעסקה.