מסכמים את העסקאות בחדר המסחר בשוק ההון בזמן אמת. איפה בדיוק להצטרף לטרייד במניית DOMO, ואיך למקם נכון את פקודת ההגנה כדי להימנע מהפסד מיותר.