עבודה מדהימה בחוזה הזהב והנפט מהתחריש שהכנו בסקירה הקודמת גם ה SPY וה IWM עשו את העבודה בהתאם לציפיות. שימו לב לא לפספס את מה שמחכה לנו בתעודות ובסחורות השבוע.