מסחר יומי במניית GE, לאחר גאפ משמעותי יצרה התכנסות מושלמת לפריצה. שלום אמסלם סוחר בצוות מסביר את התבנית והסיבות לכניסה שלו.