שלום אמסלם סוחר בצוות שלנו, מנתח את הטרייד במניית OLED שעלתה בזמן אמת בחדר המסחר עם דגש על מחזורי המסחר לאישור המשך התנועה במניה