מסכמים את העסקאות בחדר המסחר בזמן אמת. איפה בדיוק להצטרף לטרייד במניית DOMO, ואיך למקם נכון את פקודת ההגנה כדי להימנע מהפסד מיותר.